EU Project

  

Naziv projekta: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Kratak opis projekta:
Projekt "Poboljšanje konkurentnosti obrta optimizacijom poslovnih procesa uz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija" omogućuje obrtu stvaranje konkurentske prednosti u vidu unapređenja poslovnih procesa i povećanja proizvodnih kapaciteta u cilju zadovoljenja zahtjeva i potreba postojećih kupaca te privlačenja novih. Nabavom softverskih i hardverskih rješenja omogućiti će se ubrzavanje i integracija poslovnih procesa što će posljedično utjecati na povećanje prihoda od prodaje te zapošljavanje novih djelatnika, a u cilju poboljšanja konkurentnosti i učinkovitosti Obrta.

Ciljevi projekta:
- Nabava softverskih i hardverskih rješenja te edukacija zaposlenika
- Uvođenje i povećanje novih vlastitih proizvoda u cilju zadovoljenja zahtjeva postojećih kupaca i akvizicije novih;
- Uvođenjem novih IKT rješenja i optimizacijom poslovnih procesa povećati konkurentnost i osnažiti tržišnu poziciju te posljedično povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih.

Očekivani rezultati:
• povećanje prihoda od prodaje za 20%
• sačuvati postojeća radna mjesta
• povećanje broja zaposlenih

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2019 - 01.12.2020

Ukupna vrijednost projekta: 552.782,88 kn

Bespovratna sredstva: 299.969,81 kn

Kontakt osoba za više informacija: Saša Smiljanec