Korporativne reference

Neki od poslova u segmentu korporativne - poslovne odjeće uključuju sljedeće partnere:

 • Zagrebačka banka d.d.
 • Hrvatska Poštanska Banka / Croatian Postal Bank
 • Croatia osiguranje
 • Unicredit banka BIH
 • BlueSun Hotel Kaj
 • LRH - LIBURNIA HOTELI
 • Hoteli Makarska / Hotels Makarska
 • Hotel Park - Split
 • Hotelsko naselje Amarin / Hotel resort Amarin
 • Hotel Dubrovnik
 • Hotel Biokovka, Makarska
 • Krapinske Toplice / Krapinske Toplice spa
 • Tuheljske Toplice / Tuheljske Toplice spa