IKT - Strukturni fondovi

  

Povećanje konkurentnosti obrta optimizacijom poslovnih procesa uz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Dana 01. prosinca 2019. godine obrt Marija, modna odjeća. vl. Josip Smiljanec započeo je s provedbom projekta „Povećanje konkurentnosti obrta optimizacijom poslovnih procesa uz primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2.

Predmetnim projektom obrt Marija, modna odjeća. Vl. Josip Smiljanec uvesti će nova IKT rješenja za sljedeće poslovne procese: dizajn i razvoj proizvoda, nabava, konstrukcijska i tehnička priprema, krojenje, šivanje i dorada, kontrola kvalitete te prodaja. Uvođenjem navedenih IKT rješenja  unaprijediti će se svi poslovni procesi Obrta s obzirom da se u dosadašnjem poslovanju priprema proizvodnje odvija ručno, a predmet ulaganja donosi niz mogućnosti (brža priprema modela, softverska podrška za konstrukciju, brža priprema modela, centralizacija podataka, manja potrošnja papira, automatizacija krojenja, preciznost krojenja, smanjen broj grešaka uzrokovanih manualnim pristupom, ubrzanje protoka materijala prema procesu šivanja, bržu pripremu i ispis etiketa, manji broj kvarova što rezultira uštedom u održavanju te ukupnim boljim dojmom o proizvodima iz perspektive kupca) što će izravno doprinijeti jačanju konkurentnosti Obrta.

Ciljevi projekta

OPĆI CILJ: Jačanje konkurentnosti i poboljšanje učinkovitosti poduzetnika u Krapinsko-zagorskoj županiji kroz ulaganje u informacijske i komunikacijske tehnologije

SPECIFIČNI CILJEVI:

  • Nabava softverskih i hardverskih rješenja te edukacija zaposlenika
  • Uvođenje i povećanje novih vlastitih proizvoda u cilju zadovoljenja zahtjeva postojećih kupaca i akvizicije novih
  • Uvođenjem novih IKT rješenja i optimizacijom poslovnih procesa povećati konkurentnost i osnažiti tržišnu poziciju na tržištu te posljedično povećati prihode od prodaje i broj zaposlenih.

Rezultati projekta su uvedena IKT rješenja te optimizirani i integrirani poslovni procesi, povećanje prihoda od prodaje za 20% te zapošljavanje 3 nova djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta: 552.782,88 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 299.969,81 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2019.-01.12.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Josip Smiljanec, +385 49 346 870

Više informacija dostupno je i na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr i na i www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj