Uvjeti korištenja

UVJETI KUPOVINE

Marija modna odjeća, proizvodnja i trgovina – Internet trgovina na www.marija-m.com

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Marija modna odjeća, proizvodnja i trgovina, Donji Macelj 95B, 49225 Đurmanec, Hrvatska, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su izražene u kunama i uključuju PDV.

Sve cijene na web www.marija-m.com izražene su u kunama s uključenim PDV-om. Pri kupnji vrijede cijene na dan narudžbe, odnosno sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile po izradi ponude odnosno u trenutku narudžbe. Cijene su važeće do obrade novog cjenika.

Navedene cijene vrijede samo za web shop na www.marija-m.com i ne moraju biti identične kao na prodajnim mjestima robe Marija modna odjeća u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama.

Marija modna odjeća je ovlaštena mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlaštena mijenjati cijene isključivo za web shop. Marija modna odjeća je ovlaštena bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste i akcije.

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran u web trgovini www.marija-m.com kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku.

NARUČIVANJE
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internet trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Međutim, od kupca se zahtjeva da unese kontakt podatke i adrese (vlastitu i dostavnu) kako bi se zaključio proces narudžbe. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a čemu će pismenim putem obavijestiti kupca u najkraćem roku nakon izvršene narudžbe.

PLAĆANJE
Naručene artikle kupac može platiti na sljedeće načine:
1. Kreditnim karticama:
- American Express
- MasterCard
- Maestro
- Diners
- VISA

     

2. Pouzećem pri primitku paketa

3. Virmanom

Naplata narudžbe vrši se tek nakon što je utvrđeno da su naručeni proizvodi raspoloživi u internet trgovini Prodavatelja. U slučaju plaćanja kreditnim karticama prilikom narudžbe kupac ispunjava formular za naplatu te se vrši rezervacija potrebnih sredstava, a transakcija se provodi nakon što prodavatelj utvrdi da su naručeni proizvodi dostupni.


IZJAVA O SIGURNOSTI U SLUČAJU PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

      

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi. Ukoliko je odabrao plaćanje virmanom u tom će e-mailu biti obaviješten da može izvršiti uplatu, dok će za plaćanje kreditnom karticom biti obaviješten da je transakcija (uplata) provedena.

DOSTAVA ROBE

Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom unutar 8 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala. Kupac ima pravo prilikom preuzimanja pošiljke odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku od dostavljača u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju.

TROŠAK DOSTAVE

Trošak dostave se ne naplaćuje za narudžbe u iznosu od 1.000,00 kuna ili više. Za dostavu narudžbe manje od 1.000,00 kuna trošak se naplaćuje u iznosu od 35,00 kuna.

ODUSTAJANJE OD KUPNJE

Sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo u roku od 14 dana odustati od kupnje. Rok od 14 dana počinje teći danom preuzimanja, odnosno isporuke naručene robe. Pri tome je kupac dužan pismeno obavijestiti prodavača na e-mail adresu info[at]marija-m.com.

Ako je kupac robu već preuzeo i odustao od kupnje, preuzetu robu mora vratiti po pisanoj obavijesti prodavaču. Proizvodi koje Kupac vraća moraju biti neupotrebljavani i neoštećeni. Također, Kupac mora priložiti kopiju original računa. Povrat je potrebno poslati na adresu Prodavatelja:

Marija modna odjeća
Donji Macelj 95B
49225 Đurmanec
Hrvatska

Troškove povrata robe snosi Kupac.

Prodavatelj je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana od primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Marija modna je odgovorna za kvalitetu, odnosno tvorničke greške kupljenih proizvoda na web shopu www.marija-m.com.

Ukoliko kupac ima primjedbe na kupljene proizvode, prema članku 10 stavku 6 Zakona o zaštiti potrošača ima pravo prodavaču uputiti pisani prigovor sa na sljedeći način:

1. Poštom na adresu tvrtke Marija modna odjeća, Donji Macelj 95B, 49225 Đurmanec.
2. Putem e-maila na info[at]marija-m.com
3. Putem kontakt obrasca na stranici Kontakt

Pri tome Vas molimo da upišete ime i prezime, adresu, kontakt i opis prigovora. Na Vaš prigovor pismeno ćemo odgovoriti u roku od 14 dana od zaprimanja istog.

Obrazac za prigovor možete preuzeti na sljedećem linku.

Marija modna odjeća odgovora za fizičke nedostatke kupljenih proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.


ZAMJENA

Pravo na zamjenu robe imaju svi kupci. Zamjena robe moguća je unutar 14 dana od primitka pošiljke. Zamjenu ste dužni zatražiti putem e-maila sa sadržajem “ZAMJENA PROIZVODA: BROJ NARUDŽBE” od primitka pošiljke. U e-mailu trebate objasniti želite li proizvod mijenjati za isti proizvod druge veličine ili boje, ili za drugi proizvod iz naše ponude. Proizvod potom vraćate na našu adresu unutar 2 radna dana od odobrenog zahtjeva. Kada utvrdimo da je vraćeni proizvod neoštećen i u originalnoj ambalaži, napravit ćemo zamjenu. Ako proizvod mijenjate za proizvod veće vrijednosti najprije ćete trebati uplatiti razliku na naš račun, a ako je manje vrijednosti mi ćemo novac vratiti na Vaš račun.Izravne troškove zamjene robe morate snositi sami.


RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispuni OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražava volju za raskidom ugovora. Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Prodavatelju, putem pošte na adresu sjedišta istoga ili putem e-maila: info[at]marija-m.com. Obrazac možete preuzeti na sljedećem linku: OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.
Ukoliko Kupac podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, faksa ili adresu elektroničke pošte.
Ukoliko kupac jednostrano raskine Ugovor o kupnji obvezuje se vratiti isporučeni proizvod o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Prodavatelj je dužan kupcu vratiti novac najkasnije u roku od 14 dana primitka robe. Naručenu robu, odnosno pošiljke koju kupac ne želi preuzeti, kupac također vraća o svom trošku.

OSNOVA PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Marija modna odjeća se obavezuje i jamči da će u svakom konkretnom slučaju Vaše osobne podatke obrađivati savjesno, pošteno, uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite u cilju sprečavanja neovlaštenog objavljivanja i zloupotrebe Vaših osobnih podataka, a u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZZOP-om).

Marija modna odjeća neće dostavljati Vaše osobne podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije. Vaši osobni podaci će se obrađivati do opoziva Vašeg pristanka, nakon čega će svi Vaši podaci biti trajno uklonjeni.

Zavisno od svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka, koja je naprijed bliže opisana, Marija modna odjeća od Vas može tražiti da ostavite sljedeće podatke: ime, prezime, korisničko ime, e-mail adresu, kućnu adresu, grad, poštanski broj, državu i telefon.

U naprijed navedenim slučajevima Marija modna odjeća prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke isključivo na osnovu Vašeg pristanka.

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom naših web stranica, nego tek pri Vašem samostalnom upisu kod predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanjem upita putem kontakt forme.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka izražavate popunjavanjem posebno predviđenih formulara za usluge ponuđene na web stranici i možete ga opozvati u svakom trenutku na način opisan u daljnjem tekstu.

PRAVA DAVATELJA OSOBNIH PODATAKA U SKLADU SA ZZOP-om

U vezi sa obradom Vaših osobnih podataka imate sljedeća prava: da zahtijevate pristup podacima (uvid, obavijest i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da opozovete pristanak za obradu Vaših osobnih podataka, odnosno da u svako doba odustanete od dane privole i zatražite prestanak daljnje obrade Vaših podataka, da budete obaviješteni od strane Marija modna odjeća o statusu Vašeg zahtjeva.

Na temelju osobnog zahtjeva imate pravo besplatno dobiti informacije o Vašim osobnim podacima koji su pohranjeni. Osim toga i sukladno čl. 21 Zakona o zaštiti podataka imate pravo usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga.

Kao što je navedeno, prema zakonskim odredbama imate pravo na ispravak, dopunu, onemogućavanje i brisanje tih osobnih podataka, ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama zakona.

Pristanak za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku na jedan od sljedećih načina:

- slanjem email-a na adresu info[at]marija-m.com,
- slanjem poruke putem kontakt obrasca na stranici Kontakt ili
- slanjem pisma na adresu tvrtke Marija modna odjeća
Ukoliko opozovete Vaš pristanak za obradu osobnih podataka Marija modna odjeća je dužna sve Vaše podatke bez odlaganja trajno uništiti, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka opoziva.

U slučaju nedozvoljene obrade osobnih podataka imate pravo pokrenuti odgovarajući postupak protiv Marije modna odjeća pred nadležnim tijelima i u skladu sa važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

Politika privatnosti se odnosi samo na korištenje internet stranica www.marija-m.com i važi samo za teritorij Republike Hrvatske, te se ne odnosi na linkove koje mogu sadržavati ove web stranice, a koje vode na druge web stranice, i ne važi za teritorije drugih država. Marija modna odjeća nije odgovorna za sadržaj ili Policu privatnosti tih web stranica. Ukoliko saznate da te web stranice pak vode na neke treće web stranice sa neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, kontaktirajte nas te ćemo takve linkove otkloniti.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica Marije modna odjeća internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

IZMJENE UVJETA KUPOVINE
Marija modna odjeća zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na stranicama internet trgovine.

Marija modna odjeća